Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) di 01 februari 2022, 18:57

Ede blijft een fijne plek om te wonen en werken

Laatste update: 1 feb 2022 18:57 uur

EDE – Sportief, relatief jong en blij met woning en woonomgeving, dat zijn enkele conclusies uit “De Staat van Ede”, een onderzoek op basis van cijfers hoe Ede ervoor staat in relatie tot provinciale en landelijke cijfers en ontwikkelingen. Ede is een relatief jonge gemeente, met veel groei, weinig eenpersoonshuishoudens en een plaats waar bedrijven zich graag vestigen. Ook voelen inwoners zich veilig en geven ze aan tevreden te zijn.

Burgemeester René Verhulst: “We doen het gewoon goed over de hele linie, dat is de conclusie uit dit rapport. Ede is een diverse en dynamische gemeente. Vanwege onze ligging en de combinatie van stad, platteland en natuur is het hier prettig wonen, werken en recreëren. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met maatschappelijke thema’s: zijn er voldoende woningen, is er een gezonde arbeidsmarkt en hebben we zorg voor inwoners en natuur.”

Groei
De Edese ontwikkelingen kunnen op heel veel vlakken omschreven worden als: “Groei”. Zo is Ede de afgelopen 10 jaar met 9% gegroeid naar ruim 120.000 inwoners. Maar ook op economisch vlak is er sprake van groei: het aantal banen is gestegen van 55.600 in 2012 naar 58.680 in 2020 en nam het besteedbaar inkomen toe van 40.200 euro naar 48.000 euro. Ook wordt Ede gezien als een fijne plek om te leven. Er is relatief weinig criminaliteit en er is sprake van een actief verenigingsleven op het gebied van sport. Op het gebied van cultuur wordt aangegeven dat er meer behoefte is aan festivals in Ede.

Vanzelfsprekend zijn er ook aandachtspunten. Bijvoorbeeld wonen: Door de vergrijzing is er meer behoefte aan passende woningen, maar ook het groeiende aantal inwoners zorgt voor een grote vraag naar woningen. Daarnaast is ook de stikstofuitstoot de laatste jaren gestegen. Hoewel het aantal landbouwbedrijven is afgenomen, heeft dit niet geleid tot verminderde stikstof, doordat de bedrijfsgrootte is toegenomen.

De Staat van Ede
Het rapport ‘De staat van Ede’ richt zich op vijf maatschappelijke thema’s, te weten: Sociaal, veilig en gezond; Natuur en Landbouw; Klimaat en Energie; Passend wonen en tenslotte Vestigingsklimaat.

Natuurlijk kunnen deze thema’s niet allemaal in cijfers gevat worden. Maar het geeft wel een beeld van hoe Ede er verhoudingsgewijs voor staat en wordt een analyse geboden die gebaseerd is op cijfers. Het is de tweede keer dat een rapport als deze is uitgebracht en geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van Ede in relatie tot Gelderland en Nederland. In deze versie ligt de nadruk op maatschappelijke thema’s en wordt vooruit gekeken naar de toekomst.

Deel dit artikel

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting

Volg ons

Volg ons